fbpx

อบรม จป. บริหาร

หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร


กำหนดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน ระดับเทคนิค ระดับเทคนิคขั้นสูง ระดับวิชาชีพ ระดับบริหาร คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานและหัวหน้าหน่วยงาน เพื่อทำหน้าที่ในการทำงานของสถานประกอบกิจการ


คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหารต้องเป็นลูกจ้างระดับบริหาร หรือนายจ้าง

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมต้องเข้ารับการฝึกอบรมเต็มเวลาตลอดหลักสูตร และผ่านการทดสอบตามเกณฑ์ที่กำหนด


เนื้อหาหลักสูตร


ผู้อบรมจะได้รับ

การฝึกอบรมออนไลน์ ผ่านระบบ ZOOM

รับหนังสือออนไลน์

รับวุฒิบัตรเมื่ออบรมเสร็จ (หลังอบรมเสร็จ 1 – 2 วัน)


หากสนใจอบรมหลักสูตร จป. ติดต่อ

☎️ : 02-4452935-37

📱 : 090-7373859

📱 : 06-32698448

✅ : @pcmclub

🖥 : pcmtrainingcenter.com

Facebook : ชมรมเพื่อน จป.วิชาชีพ ฺแห่งประเทศไทย ฺby PCMclub