fbpx

อบรม จป

อบรม จป. มืออาชีพ
TRAINING
BUSINESS
Exit full screenEnter Full screen
previous arrow
next arrow
Shadow

ทำไมต้องอบรม จป. ?

ปัจจุบันมีการออกกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานให้มีการเน้นด้านการจัดองค์กรด้านความปลอดภัยให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น ซึ่งได้มีการกำหนดในเรื่อง จป. คณะกรรมการความปลอดภัยฯ และหัวหน้าหน่วยงานความปลอดภัย

หลักสูตร จป. มีอะไรบ้าง

หลักสูตร จป. มืออาชีพ สายงานที่เป็นที่ต้องการมากที่สุดในยุคนี้
อีกทั้งยังเพิ่มโอกาสในการเลื่อนตำแหน่งที่สูงขึ้นโดยเนื้อหาการอบรมจะสอดคล้องกับกฎหมายความปลอดภัย
อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานให้ตรงกับสายงาน

ศูนย์ฝึกอบรม จป.

31 กรกฎาคม 2021

ภาพบรรยากาศการฝึกอบรม