fbpx

การป้องกันอัคคีภัยในสถานที่ทำงาน

จะทำอย่างไร ถ้าเกิดไฟไหม้ในที่ทำงานของคุณ

อัคคีภัย เป็นสิ่งที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้น แต่เมื่อไหร่ที่เกิดขึ้นแล้วส่วนมากมักขาดสติและส่งผลให้เกิดผลเสียอย่างรุนแรงในเวลาต่อมา ดังนั้น การรับรู้ถึงขั้นตอนปฎิบัติเมื่อเกิดไฟไหม้ในสถานที่ทำงานของตน เพื่อช่วยลดการสูญเสียจากการอัคคีภัยได้

7 วิธีการป้องกันอัคคีภัยในสถานที่ทำงาน

  1. ทำการสำรวจเชื้อเพลิงอันตราย
  2. เขียนแผนป้องกันอัคคีภัย
  3. แผนการฝึกอบรม
  4. ตรวจสอบบริเวณที่รับผิดชอบ
  5. ฝึกซ้อมการควบคุมอัคคีภัย
  6. มอบหมายหน้าที่แต่ละฝ่ายที่ต้องรับผิดชอบ
  7. จัดแผนป้องกันอัคคีภัยเป็นส่วนหนึ่งของงาน

หากสนใจอบรมหลักสูตร จป. ติดต่อ

☎️ : 02-4452935-37

📱 : 090-7373859

📱 : 06-32698448

✅ : @pcmclub

🖥 : pcmtrainingcenter.com

Facebook : ชมรมเพื่อน จป.วิชาชีพ ฺแห่งประเทศไทย ฺby PCMclub