fbpx

เครื่องหมายความปลอดภัย

สีและเครื่องหมายเพื่อความปลอดภัย

เครื่องหมายที่มีแถบความกว้างขนาดเท่ากัน เอียงทำมุม 45 องศา โดยมีสีและความหมายดังนี้

  1. สีดำ – เหลือง เครื่องหมายเพื่อความปลอดภัย แสดงพื้นที่อันตราย
  2. สีขาว – แดง เครื่องหมายเพื่อความปลอดภัย แสดงเขตหวงห้าม และพื้นที่เก็บอุปกรณ์ผจญเพลิง
  3. สีขาว – น้ำเงิน เครื่องหมายเพื่อความปลอดภัย แสดงบังคับให้ปฏิบัติ
  4. สีขาว – เขียว เครื่องหมายเพื่อความปลอดภัย แสดงสภาวะปลอดภัย

เพราะความปลอดภัยเป็นเรื่องสำคัญ ร่วมอบรมกับสถาบันอบรมความปลอดภัยที่ได้รับรองมาตรฐาน PCM

หลักสูตรของเรา

  • จป.หัวหน้างาน
  • จป.บริหาร
  • คปอ.
  • จป.เทคนิค

สนใจอบรมหลักสูตร จป.

ติดต่อ☎️ : 02-4452935-37

📱 : 090-7373859

📱 : 06-32698448

✅ : @pcmclub

🖥 : pcmtrainingcenter.com

Facebook : ชมรมเพื่อน จป.วิชาชีพ ฺแห่งประเทศไทย ฺby PCMclub