fbpx

Kiken Yoshi Training คืออะไร

KYT (Kiken Yoshi Training)

คือ วิธีการวิเคราะห์หรือคาดการณ์ถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการทำงาน พร้อมทั้งกำหนด มาตรการหรือวิธีการจัดการอันตรายเหล่านั้น เพื่อให้เกิดความปลอดภัย

  • K (Kiken) แปลว่า อันตราย
  • Y (Yoshi) แปลว่า คาดการณ์หรือทํานายล่วงหน้า
  • T (Training) แปลว่า การฝึกอบรม

หลักสูตรของเรา

  • จป.หัวหน้างาน
  • จป.บริหาร
  • คปอ.
  • จป.เทคนิค

สนใจอบรมหลักสูตร จป.

ติดต่อ☎️ : 02-4452935-37

📱 : 090-7373859

📱 : 06-32698448

✅ : @pcmclub

🖥 : pcmtrainingcenter.com

Facebook : ชมรมเพื่อน จป.วิชาชีพ ฺแห่งประเทศไทย ฺby PCMclub