fbpx

กฏการทำงาน “บนที่สูง”

ปฎิบัติงานบนที่สูงหากประมาท = เสียชีวิต

การทำงานในที่สูงมีอันตรายหรือความเสี่ยง คือ การพลัดตกจากที่สูง ผู้ปฎิบัติงานจึงจำเป็นจะต้องเรียนรู้และเข้าใจถึงสภาพอันตรายที่สามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา

6 กฎการทำงานบนที่สูง

  1. ห้ามทำงานบนที่สูงเพียงลำพังคนเดียว
  2. ห้ามเคลื่อนไหวตัวรวดเร็ว เมื่อทำงานสูงกว่าพื้นดิน 2 เมตร
  3. ห้ามโยนหรือทิ้งสิ่งของให้แก่ผู้ที่อยู่สูงและอยู่ข้างล่าง
  4. ผู้ควบคุมงานต้องดูแลไม่ให้ใครเดินผ่านจุดทำงาน
  5. ขณะที่ยืนบนหลังคากระเบื้อง ห้ามเหยียบที่แผ่นกระเบื้องโดยตรง
  6. ระวังขอยกชน เมื่อจำเป็นต้องทำงานในเส้นทางของขอยก

สูตรมาตรฐานการปฏิบัติงานบนที่สูง

หลักสูตรมาตรฐานการปฏิบัติงานบนที่สูงได้ออกแบบหลักสูตรมาเพื่อสอดรับกับการฝึกอบรมตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน เกี่ยวกับงานก่อสร้าง พ.ศ. 2551 โดยในเนื้อหาประกอบด้วยการสอนในภาคการทำงานบนบันได นั่งร้าน และรถกระเช้า เพื่อให้ผู้เรียนรู้หลักการพื้นฐานการทำงานที่ปลอดภัย การเข้าอบรมหลักสูตรนี้มีระยะเวลา 6 ชั่วโมง เพื่อให้บริษัทที่เข้ารับการอบรมใช้สิทธิทางภาษี ตามกรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้

คุณสมบัติ : ผู้ปฏิบัติงานในงานบนที่สูง บันได นั่งร้าน และรถกระเช้า


สนใจอบรมหลักสูตรความปลอดภัยติดต่อ

☎️ : 02-4452935-37

📱 : 090-7373859

📱 : 06-32698448

✅ : @pcmclub

🖥 : pcmtrainingcenter.com

Facebook : ชมรมเพื่อน จป.วิชาชีพ ฺแห่งประเทศไทย ฺby PCMclub