fbpx

ลูกจ้างของผู้รับเหมาโลตัส

ลูกจ้างของผู้รับเหมา หน้าที่และความรับผิดชอบด้านความปลอดภัย

หน้าที่และความรับผิดชอบด้านความปลอดภัย 5 ข้อ ดังนี้

  1. จัดหาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล และสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างเพียงพอตั้งแต่ระยะเริ่มจนจบโครงการ
  2. ตรวจสอบความสามารถของพนักงานและผู้รับเหมา ให้เหมาะสมกับงาน
  3. มั่นใจว่าพนักงานและผู้รับเหมา ได่รับการอบรมมีบัตร Safety Passport ตามที่กำหนด
  4. จัดให้มีความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยใน Site อย่างเพียงพอ
  5. จัดให้มีการควบคุมผู้รับเหมา ให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดและระเบียบปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด

PCM Training Center มีหลักสูตรอบรมผู้รับเหมาเทสโก้ โลตัส G ไฟฟ้า E,EE และที่สูง S,P


หากสนใจอบรมหลักสูตร จป.

ติดต่อ☎️ : 02-4452935-37

📱 : 090-7373859

📱 : 06-32698448

✅ : @pcmclub

🖥 : pcmtrainingcenter.com

Facebook : ชมรมเพื่อน จป.วิชาชีพ ฺแห่งประเทศไทย ฺby PCMclub