fbpx

สาเหตุของอุบัติเหตุ”ที่เกิดในไซต์งานก่อสร้าง”

3 สาเหตุหลักของอุบัติเหตุที่เกิดในไซต์งานก่อสร้าง

  1. อุบัติเหตุจากความประมาทของคนงานก่อสร้าง
    • อุบัติเหตุจากความประมาท เช่น การแต่งกายไม่รัดกุม สวมรองเท้าแตะทำงาน ทำให้เกิดการลื่นล้มหรือเกิดอุบัติเหตุได้ รวมถึงไม่สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันสำหรับผู้ปฏิบัติงาน (Personal Protective Equipment หรือ PPE)
  2. อุบัติเหตุจากสภาพแวดล้อมในการทำงาน
    • อุบัติเหตุจากสภาพแวดล้อม เช่น แสงจ้าเกินไปอาจทำให้ตาพร่ามัว มองไม่ชัด หรือทำงานกลางคืนแสงสว่างไม่เพียงพอ สภาพอากาศมีฝุ่นควันทำให้บั่นทอนประสิทธิภาพการทำงาน รวมไปถึงสภาพอากาศที่ร้อนเกินไป และอาจทำให้เกิดอุบัติเตุด้วย
  3. อุบัติเหตุจากลักษณะงานและอุปกรณ์ในการทำงาน
    • อุบัติเหตุจากลักษณะงานและอุปกรณ์ เช่น ปั้นจั่นตอกเสาเข็มล้ม การพังของโครงสร้างชั่วคราว หรือลิฟต์ชั่วคราว อันตรายจากการผิดพลาดในการใช้เครื่องจักรกลทำงาน เป็นต้น

สนใจอบรมหลักสูตรความปลอดภัยติดต่อ

☎️ : 02-4452935-37

📱 : 090-7373859

📱 : 06-32698448

✅ : @pcmclub

🖥 : pcmtrainingcenter.com

Facebook : ชมรมเพื่อน จป.วิชาชีพ ฺแห่งประเทศไทย ฺby PCMclub