fbpx

5ส เรื่องง่ายๆที่คุณสามารถทำได้

“5ส” เรื่องง่ายๆที่คุณสามารถทำได้ ประกอบด้วย

  1. สะสาง ทำให้เป็นระเบียบ
  2. สะดวก วางของในที่ที่ควรอยู่
  3. สะอาด ทำความสะอาด
  4. สุขลักษณะ รักษาความสะอาด
  5. สร้างนิสัย ฝึกให้เป็นนิสัย

หากปฎิบัติทุกวันอย่างต่อเนื่อง จะช่วยพื้นที่ในการทำงานมีระเบียบเรียบร้อยมากขึ้น ทำให้ไม่ต้องเสียเวลาค้นหาของหรือเอกสาร ซึ่งถ้าหากเราปฎิบัติจนเป็นระบบจะช่วยให้งานมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น


สนใจอบรมหลัสูตรกความปลอดภัยติดต่อ

☎️ : 02-4452935-37

📱 : 090-7373859

📱 : 06-32698448

✅ : @pcmclub

🖥 : pcmtrainingcenter.com

Facebook : ชมรมเพื่อน จป.วิชาชีพ ฺแห่งประเทศไทย ฺby PCMclub