fbpx

“นั่งร้าน” อุบัติเหตุส่วนใหญ่ของงานที่สูง

รู้หรือไม่!!! อุบัติเหตส่วนใหญ่ของงานที่สูง มาจากการพลัดตกนั่งร้าน

การทำงานบนที่สูง อุปกรณ์การทำงานมีส่วนสำคัญ เช่น นั่งร้าน หรือ personal lift ดังนั้น หลักเกณฑ์ในการพิจารณาเลือกใช้นั่งร้าน หรือแม้กระทั้งพื้นที่ในการตั้งนั่งร้านมีความสำคัญ ควรจะต้องเลือกใช้ให้ถูกต้องตามหลักความปลอดภัย

4สาเหตุการพังของ “นั่งร้าน”

 1. รับน้ำหนักการบรรทุกมากเกินไปเพราะคนงานขึ้นไปมากเกินหรือกองวัสดุไว้มากเกินความจำเป็น
 2. วัสดุที่นำมาใช้ทำนั่งร้านไม่คงทนแข็งแรง ไม่ได้มาตรฐาน เช่น ไม้เก่า เนื้อยุ่ย มีตาไม้ หรือเหล็กคดงอ และเป็นสนิม
 3. การประกอบติดตั้งไม่ถูกต้อง
 4. ฐานรองรับนั่งร้านไม่แข็งแรง

หลักการพิจารณาความปลอดภัยในการใช้นั่งร้าน

 1. สภาพสถานที่ และความเหมาะสมกับสถานที่
 2. น้ำหนักบรรทุกที่ใช้งาน
 3. อุปกรณ์นั่งร้านได้มาตรฐานเหมาะกับงาน
 4. ความสะดวกในการติดตั้ง และรื้อถอน

หลักสูตรของเรา

 • จป.หัวหน้างาน
 • จป.บริหาร
 • คปอ.
 • จป.เทคนิค

หากสนใจอบรมหลักสูตร จป. ติดต่อ

☎️ : 02-4452935-37

📱 : 090-7373859

📱 : 06-32698448

✅ : @pcmclub

🖥 : pcmtrainingcenter.com

Facebook : ชมรมเพื่อน จป.วิชาชีพ ฺแห่งประเทศไทย ฺby PCMclub